Gebruiksvoorwaarden & Privacy Policy - English summary

Kan ieder bedrijf
zijn diensten
aanbieden op het
glasvezelnetwerk?

Veelgestelde vragen

Hier vindt u antwoord op de meest gestelde vragen met betrekking tot het Fiberport glasvezelproject. Indien uw vraag niet voorkomt in onderstaande lijst, dan kunt u persoonlijk contact met ons opnemen.

Wij hebben de volgende veelgestelde vragen voor u beantwoord:
 • 01 Kan elk bedrijf in het Havengebied worden aangesloten?
  Havenbedrijf Rotterdam en BBned zullen in principe ieder bedrijf aansluiten. Het Havengebied is echter een complex gebied met leidingen, spoor en dijken/kades. De door BBned gestelde maandelijkse en eenmalige tarieven zijn alleen van toepassing indien het glasvezeltracé tussen locatie Contractant en Hoofdnetwerk geen doorkruising van Havengebied Leidingstraat, spoorweg of dijk/kade treft. Indien deze uitzonderlijke situatie zich voordoet, zal BBned Contractant informeren over de hiermee gemoeide aanvullende kosten. Indien Contractant alsnog realisatie wenst, zal BBned Contract deze aanvullende kosten in rekening brengen.
 • 02 Welke diensten zijn mogelijk over glasvezel?
  Er is een breed scala aan diensten mogelijk over glasvezel. Hierbij moet gedacht worden aan Internet toegang (10 Mbps tot en met 100 Mbps), Telefonie (ISDN-2, ISDN-15/20/30 over glasvezel), Voice over IP (VoIP en beheerde telefonie), Koppelen van bedrijfslocaties (IP-VPN), Telewerken, online Backup, Camerabewaking, etc. Kijkt u hiervoor contact op met een van de dienstenleveranciers.
 • 03 Hoe wordt de Basisaansluiting afgeleverd?
  U krijgt een eigen Glasvezel Basisaansluiting tot in uw pand. U deelt deze dus niet met anderen en de capaciteit is volledig voor uw bedrijf. De aansluiting wordt afgemonteerd op een bijbehorende Network Termination Unit (NTU) en heeft minimaal 4 RJ45 10/100BaseT poorten. Op deze NTU kunnen de door u geselecteerde dienstenaanbieder(s) op het BBned netwerk hun diensten afleveren. Iedere dienst wordt op een aparte poort van de NTU afgeleverd. De Basisaansluiting heeft standaard een capaciteit van 100 Mbps symmetrisch.
 • 04 Kan ik ook een 1Gbps aansluiting afnemen?
  BBned zal in de toekomst ook Gigabit aansluitingen gaan leveren in het Havengebied. Wij zullen u hierover informeren via de Fiberport website.
 • 05 Welke kosten komen er nog kijken op eigen terrein van het bedrijf?
  Havenbedrijf en BBned leveren standaard tot 25 meter vanaf de kadastrale erfgrens (in de meeste gevallen de openbare weg) inclusief in het eenmalige tarief. Aanvullende meters op eigen erf zullen bij site survey worden bepaald en rechtstreeks door de aannemer na realisatie aan de contractant gefactureerd. Indien u asfalt, beton, stelcon platen of marmer als bodem heeft, dan zult u ook rekening moeten houden met extra kosten.
 • 06 Van wie krijg ik een factuur?
  U krijgt een factuur voor de BBned Glasvezel Basisaansluiting en de diensten van de dienstenleveranciers waarmee u een contract afsluit. Indien u meer dan 1 dienstenleverancier heeft over de glasvezelaansluiting, dan zal BBned u rechtstreeks de maandelijkse kosten voor de basisaansluiting factureren.
 • 07 Heeft BBned ervaring met glasvezel?
  Naast het landelijk dekkend DSL netwerk heeft BBned tevens glasvezelprojecten voor zowel de zakelijke als voor de consumenten markt. Naast het Havengebied heeft BBned glasvezelprojecten in Rotterdam, Amsterdam, Den Haag, Uden, Eindhoven etc.
 • 08 Wat is een open glasvezelnetwerk?
  Een open glasvezelnetwerk wil zeggen dat BBned het glasvezelnetwerk aanleg en als operator beheert en u vervolgens vrij bent welke diensten en dienstenleverancier(s) u kiest. In veel gevallen zou u zelfs uw huidige leverancier kunnen kiezen/behouden. Vrije keuze en u kunt makkelijker wijzigen van leverancier met behoudt van uw glasvezelinfrastructuur. BBned fungeert dus als een soort marktplaats en brengt u in contact met de partijen met wie u zaken kunt doen.
 • 09 Waarom staan er op Fiberport geen tarieven vermeld?
  Fiberport is een initiatief van de bedrijven die het glasvezelnetwerk faciliteren: Havenbedrijf Rotterdam en BBned. De contracten en tarieven worden bepaald door de dienstenleveranciers. Zij kunnen u goed informeren van de mogelijkheden en voorzien van tarieven.
 • 10 Kan ik mijn bedrijf ook redundant aansluiten?
  Redundante aansluitingen zijn glasverbindingen welke via twee verschillende routes van hoofdnetwerk naar bedrijfspand worden aangelegd. Dit wordt ook wel Dual-Routed genoemd.Havenbedrijf Rotterdam en BBned leveren vooralsnog geen redundante aansluitingen.
 • 11 Wie is straks mijn aanspreekpunt?
  De dienstenleverancier(s) waarmee u een contract afsluit is altijd uw eerste aanspreekpunt voor de diensten en de Glasvezel Basisaansluiting.
 • 12 Kan ieder bedrijf zijn diensten aanbieden op het glasvezelnetwerk?
  Ja, in principe kunnen alle bedrijven die breedbanddiensten willen leveren over het netwerk tegen gelijke voorwaarden dit doen. U kunt hiervoor contact opnemen met BBned Sales.
 • 13 Welke garanties krijg ik, als ik een verbinding afneem?
  De garanties verschillen per dienst maar zijn allemaal ingericht op de zakelijke markt. De dienstenleveranciers die via Fiberport leveren, informeren u hier graag over.

Copyright © 2007 - 2009 BBned N.V. Alle rechten voorbehouden.