Gebruiksvoorwaarden & Privacy Policy - English summary

Havenbedrijf bouwt eigen glasvezelnetwerk van 155KM

De Rotterdamse haven krijgt een netwerk van glasvezel waarmee breedbandverbindingen mogelijk zijn. Het Havenbedrijf Rotterdam heeft hiertoe het initiatief genomen omdat het zelf steeds meer gegevens uitwisselt tussen de diverse locaties. Bovendien is een dergelijk netwerk een aantrekkelijke voorziening voor het bedrijfsleven. Elektronische communicatie neemt hand over hand toe. Een betrouwbaar glasvezelnet met een grote capaciteit is belangrijk voor verdere ontwikkeling van de haven.

Het Havenbedrijf laat het netwerk aanleggen en wordt eigenaar. Verreweg het grootste deel van de capaciteit heeft het Havenbedrijf echter niet zelf nodig. Dit zal door een commerciële exploitant op de markt gebracht worden, zodat ook het bedrijfsleven in de haven gebruik kan maken van het net.

Open netwerk

Het netwerk wordt geschikt voor zowel vaste als mobiele breedbandverbindingen. Het strekt zich uit over het hele havengebied, van het hart van de stad tot en met de Maasvlakte. Het zal een zogenaamd open netwerk worden, zodat alle leveranciers van telecommunicatiediensten er gebruik van kunnen maken. Bedrijven in de haven hoeven dus niet van provider te wisselen om van dit breedbandnetwerk gebruik te kunnen maken.

Het glasvezelnet wordt 155 km lang. Voor bedrijven die een vaste aansluiting willen zal een aftakking gemaakt worden naar hun kantoorlocatie. Voor een draadloze verbinding is dat niet nodig.

De aanbesteding van de exploitatie van het net is onlangs gestart. In het najaar moet duidelijk worden wie de exploitant wordt. Het Havenbedrijf wordt in de loop van 2006 de eerste gebruiker. Aansluitend zullen begin 2007 ook andere bedrijven van het net gebruik kunnen maken. Het Havenbedrijf zoekt nu al een aantal bedrijven die op breedband willen overschakelen of glasvezelverbindingen willen hebben. Door daar nu afspraken mee te maken kan de prijsstelling van de exploitatie gunstig worden beïnvloed.

Copyright © 2007 - 2009 BBned N.V. Alle rechten voorbehouden.