Gebruiksvoorwaarden & Privacy Policy - English summary

Met eigen glasvezel de markt op

Een Europese aanbesteding moet uitwijzen welke partij namens het Havenbedrijf in het haven- en industriegebied een netwerk gaat aanleggen en exploiteren voor zowel vaste als mobiele breedbandverbindingen. De capaciteit moet niet alleen voldoende zijn voor de 77 locaties van het HbR. Ook andere bedrijven in de haven moeten er gebruik van kunnen maken. "Het is nu erg duur om breedband te huren zoals het HbR en grote bedrijven doen", legt Nico Westpalm van Hoorn, hoofd ICT, uit.

"De haven telt 1200 bedrijven maar is ook 42 kilometer lang. In de telecommarkt heerst een heftige concurrentie. Dat betekent dus lage prijzen." Projectmanager Pieter Weeder: “De haven is echter te extensief om commercieel aantrekkelijk te kunnen exploiteren. Er komt dus in de haven voorlopig geen redelijk aanbod van zeer snelle verbindingen, behalve als je veel betaalt, zoals enkele zeer grote bedrijven in de haven doen. Nu het HbR toch een glasvezelnet voor zichzelf nodig heeft om de veiligheidssystemen langs en op het water te ondersteunen, ontstaat de mogelijkheid de restcapaciteit tegen een aantrekkelijke prijs aan bedrijven aan te bieden. Het HbR vraagt daarvoor een normaal rendement op zijn investeringen en de concessie wordt in concurrentie gegund aan degene die het beste voldoet aan de technische eisen van het HbR en die het meeste biedt."

Commissie Andriessen

Een betrouwbaar glasvezelnet met een grote capaciteit is belangrijk voor verdere ontwikkeling van de haven, vindt het Havenbedrijf. Nico: "Er bestaat behoefte aan nieuwe en mobiele communicatiemiddelen. Zo vragen videocamera’s, maar ook grafische toepassingen als de dynamische havenkaart snelle verbindingen." In feite is dit niet een typische behoefte van het havenbedrijfsleven, ook andere bedrijven zijn hier bij gebaat. Onderzoek van de Commissie Andriessen heeft vorig jaar uitgewezen dat de toegevoegde waarde van glasvezelnetwerk voor de gehele stad Rotterdam aanzienlijk is. Het betekent een impuls voor de werkgelegenheid. Zo’n netwerk geldt als een belangrijke vestigingsplaatsfactor en verbindt interessante doelgroepen aan de stad. Een modern ziekenhuis bijvoorbeeld kan niet zonder snelle verbindingen.

Open netwerk

Het Havenbedrijf is straks eigenaar van een glasvezelnetwerk van naar schatting 155 kilometer; momenteel wordt 75 kilometer aangelegd samen met de rioleringsleiding in het westelijk havengebied, 25 kilometer bestaat reeds en kan van telecomaanbieders worden gehuurd. De rest laat het HbR nieuw aanleggen. Verreweg het grootste deel van de capaciteit heeft het Havenbedrijf niet zelf nodig. Dit zal door een commerciële exploitant in de markt worden gezet, zodat ook het bedrijfsleven in de haven gebruik kan maken van het net. Het netwerk wordt ook geschikt voor mobiele breedbandverbindingen. Het HbR wil een zogenaamd open netwerk, zodat alle leveranciers van telecommunicatiediensten er gebruik van kunnen maken. Voor bedrijven die een vaste aansluiting willen zal een aftakking gemaakt worden naar hun kantoorlocatie.

In het najaar moet een Europese aanbesteding duidelijk maken wie de aannemer en exploitant van het vaste en mobiele netwerk wordt. Het Havenbedrijf wordt in de loop van 2006 de eerste gebruiker. Aansluitend zullen begin 2007 ook andere bedrijven van het net gebruik kunnen maken. Nico: "Een behoorlijk aantal bedrijven heeft belangstelling. Maar het gaat meestal om langdurige contracten. Ik denk dat dertig procent zich binnen vijf jaar heeft laten aansluiten. We gaan het sowieso doen. De kosten zijn voor ons acceptabel." Die kosten zijn vooralsnog in het openbaar met een ruime bandbreedte geschat op tussen de 5 en 10 miljoen euro.

Copyright © 2007 - 2009 BBned N.V. Alle rechten voorbehouden.