Gebruiksvoorwaarden & Privacy Policy - English summary


Havenbedrijf Rotterdam NV

Het Havenbedrijf Rotterdam NV is dé autoriteit die de Rotterdamse haven ontwikkelt en exploiteert. Daarnaast behartigt het Havenbedrijf Rotterdam NV de belangen van de havengemeenschap en het helpt de concurrentiepositie van de haven te versterken. Dit gebeurt binnen de kaders van veiligheid, leefbaarheid, werkgelegenheid en duurzaamheid.

De Rotterdamse haven, circa 10.500 hectare groot, is van grote betekenis voor de nationale en regionale economie. De haven is een knooppunt in de internationale goederenstromen en een vestigingsplaats voor industrie en logistieke dienstverlening. Jaarlijks bezoeken zo'n 35.000 zeeschepen en 130.000 binnenvaartschepen de haven van Rotterdam. Het Havenbedrijf Rotterdam NV is verantwoordelijk voor het efficiënt, veilig en betrouwbaar afhandelen van al die scheepvaart. Dat gebeurt door een modern radarsysteem, het inzetten van patrouillevaartuigen en inspecteurs die het transport van gevaarlijke stoffen nauwlettend in de gaten houden. Aandacht voor veiligheid en milieu is cruciaal voor het Havenbedrijf Rotterdam NV.

Als beheerder van de haven verhuurt het Havenbedrijf terreinen, ongeveer 5.000 hectare, aan ondernemers. Het Havenbedrijf zorgt ook voor de infrastructuur van waterwegen, verkeerswegen, kades en andere voorzieningen voor de gebruikers van het havengebied.

Meer informatie: www.portofrotterdam.comBBned

BBned biedt een compleet portfolio hoogwaardige breedbanddiensten aan service providers, systeem integrators en telecom bedrijven. BBned heeft een landelijk dekkend multi access netwerk gebaseerd op verschillende technologieën, zoals ADSL, SDSL, VDSL en glasvezel. De operator is opgericht in juli 2000 en gevestigd in Hoofddorp. De service providers BBeyond, InterNLnet en Alice maken deel uit van BBned. Met deze providers bedient BBned consumenten en de zakelijke markt. Sinds september 2010 is BBned overgenomen door Tele2 Groep.

Meer informatie: www.bbned.nl

Copyright © 2007 - 2009 BBned N.V. Alle rechten voorbehouden.